?

Log in

No account? Create an account
 
 
12 October 2015 @ 10:10 pm
Автор ЧЕбурашки - в Праге!  
Známý malíř Damir Muratov a mladý malíř a hudebník Anton Gudkov přijedou do Prahy ze Sibiře aby představili svoje práce na výstavě v galerii Zahradník. Výstava proběhne v rámci festivalu současné kultury Sibiře.
Vernisáž výstavy začíná 15. října v 18:00.
Výstava poběží do 5. listopadu 2015.

Известный художник Дамир Муратов и молодой художник и музыкант Антон Гудков, приедут в Прагу из Сибири, чтобы представить свои работы на выставке в галерее Zahradník. Выставка пройдет в рамках фестиваля современной культуры Сибири.
Вернисаж выставки 15 октября в 18:00.
Выставка продлится до 5 ноября 2015 года.